Teen kauppaa yksityishenkilönä, joten en toiminimellä. En ole myöskään arvonlisäverovelvollinen vähäisen myynnin vuoksi.

Näin ollen kaikki kaupankäynti tapahtuu yksityishenkilöiden kesken. Joten kaikki säännöt koskevat yksityishenkilöiden välistä kaupankäyntiä.

"Tavara katsotaan ostetuksi yksityishenkilöltä myös silloin, kun se on ostettu yrityksen ylläpitämältä kauppapaikalta, jossa selkeästi ilmenee kaupan tapahtuvan yksityishenkilöiden kesken. Tällaisia kauppapaikkoja ovat esimerkiksi itsepalvelukirpputorit, myynti-ilmoituksia tarjoavat verkkokirpputorit ja verkkohuutokaupat."

Kyse ei ole ammattimaisesta myynnistä, vaan harrastustoiminnasta, joten en toimi myöskään itsenäisenä elinkeinonharjoittajana. En myöskään ammatinharjoittajana, koska en tarjoa palveluja tai valmista omia tuotteita myyntiin.Myynti tapahtuu pääasiassa kirpputoreilla ja nettihuutokaupoissa, joihin sovelletaan omat sääntönsä.

"Jos taas tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä eli kyseessä on kahden yksityisen henkilön välinen kauppa, kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kauppalain säännökset vastaavat pitkälti kuluttajansuojalain säännöksiä. Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat kuitenkin laajemmat kuin kuluttajankaupassa. "